Occupational Health and Safety

The Nix Hotel Olarak,

İşyerimizi, çalışanlarımızı, misafirlerimiz ve tedarikçilerimizi korumak, güvenli bir iş ortamı oluşturmak ve sürekliliği sağlamak amacı ile;

-İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülüklere uyarız.
-İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanlarının ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimseriz.
-Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koyarız,
-İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedeflerine ulaşmayı hedefleriz.
-İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yaptığımız çalışmaları, öncü ve örnek olmak adına tüm çalışanlarımızla ve çevremiz ile paylaşırız.